Zanim będzie zabronione…

Solidarna Polska przygotowuje projekt zmian  w Kodeksie Karnym zaostrzających  przepisy w sprawie obrazy uczuć religijnych, w tym o krytyce dogmatów. Spieszę zatem  donieść za Polską Agencją Prasową o stworzeniu przez japońskich naukowców cząsteczek RNA (kwasów rybonukleinowych), które się samodzielnie dzielą i tworzą złożone struktury. To ma być doświadczalnym dowodem na powstawanie życia z prostych cząsteczek. Można sobie o tym przeczytać w języku angielskim na stronie uniwersytetu tokijskiego (https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00210.html) oraz na stronie topowego czasopisma Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-022-29113-x). 
 
Początki życia według opinii licznych biologów zaczęły się od prostych cząsteczek RNA, które około 4 miliardy lat temu zaczęły się replikować. Japońscy badacze zaobserwowali, że pojedyncze cząsteczki RNA wyewoluowały w sieć złożoną z pięciu rodzajów RNA z różnymi interakcjami.  RNA działał według zasad ewolucji, podlegał nieustannym, samonapędzającym się zmianom opartym na mutacjach i selekcji naturalnej.
 
To doświadczenie samodzielnego tworzenia w laboratorium złożonych struktur zaczynając od cząsteczki RNA, czyli śledzenie początków życia – na pewno będzie  inspiracją do dalszych badań.
O historycznym doświadczeniu mającym na celu powstawanie na Ziemi prostych cząstek organicznych pisałem wcześniej (http://www.filozofiapolekarsku.pl/page/48/). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.