“Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Głos nadziei z otchłani Holokaustu.

To tytuł jednej z ważniejszych książek w moim życiu, wypożyczonej od bardzo dobrej znajomej z pracy. W ostateczności podarowanej. Trafiła mi się w bardzo trudnym okresie życia. Pomogła. 

Victor E. Frankl, pisarz, lekarz psychiatra, człowiek doświadczony między innymi dramatem pobytu w obozie koncentracyjnym w czasie drugiej wojny światowej. Twórca koncepcji logoterapii. 

Pacjenci przychodzą coraz częściej z problemami, a nie  z objawami chorób. Funkcjonują w określonym, nieprzyjaznym dla nich systemie.  

Cenię Frankla  między innymi za podniesienie przejściowości życia do rangi jego sensu. Napisał to człowiek, którego doświadczenia życiowe, w tym zawodowe dają mu prawo do publikowania wniosków. 

Jako lekarz zajmujący się między innymi chorymi geriatrycznymi widzę czasem szkodliwość leczenia zgodnie ze standardami (skutki uboczne przeważają nad oczekiwanymi korzyściami terapii). 

Doceniam szczerość pacjentów i ich bliskich. Oddzielam problemy od chorób. Widzę sens przejściowości każdej egzystencji. Doceniam doświadczenia przeszłości (uczynki, radości, cierpienia). Zacytuję: “to, kim byliśmy, jest najpewniejszą formą bytu”. * 

Człowiek jest niewątpliwie istotą skończoną, jego wolność jest ograniczona. Może nawet tego sobie nie uświadamiać. Ale ma wolność stałej przemiany. Niestety ta wolność jest  coraz bardziej ograniczana narzuconymi okolicznościami (media, politycy, statystycy, badania opinii publicznej). Coraz bardziej charakter jednostki jest przewidywalny. Jest wielka presja władzy, która aby się utrzymała  redystrybuuje ogromne pieniądze. Poprawność polityczna dochodzi do absurdu. To są inne czasy, niż doktora Frankla. Podnoszona przez niego swoboda wyboru jest obecnie systemowo ograniczana. Coraz trudniej zachować godność istoty ludzkiej. Paradoksalnie – w czasach nazistowskich obozów koncentracyjnych może było o uporządkowanie priorytetów łatwiej, niż w obecnych czasach medialnej papki niszczącej  samodzielne myślenie, również w medycynie. 

*Victor E. Frankl. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2019.