SOCJOPATIA

Socjopaci są wśród nas. Robią karierę „po trupach”, nie liczą się z nikim, traktują wszystkich „z góry”,  uważają, że mają rację z  powodu zajmowanego stanowiska. Typowy socjopata  lub typowa socjopatka nie przestrzega norm społecznych typowych dla danego otoczenia,  nie ma  empatii, obca jest im troska o drugiego człowieka, traktują ludzi instrumentalnie, wykorzystują ich dla własnych celów. Brak przywiązania do drugiego człowieka, nienawiązywanie prawdziwej przyjaźni, brak czułości i troski w związkach, brak wstydu i wyrzutów sumienia charakteryzują socjopatę, socjopatkę.

Dawniej pojęcia socjopatia i psychopatia były używane zamiennie, obecnie się je rozdziela.

Od 1941 roku (pierwszy koncept socjopatii)  powstały testy, które  pomagają rozpoznać socjopatię. Socjopaci wypełniając testy często je fałszują.

Jak wygrywać z socjopatą?  To trudne, ale możliwe. Nie dawać się sprowokować, chłodno trzymać się faktów, dokumentować zachowania socjopatyczne, mieć świadków.

Przede wszystkim chronić własne zdrowie.