Ojciec …

Lenard Stanisław Jan urodził się 15 grudnia 1934 roku w Binarowej, zamieszkał od 1959 roku w Moszczenicy. Starszy felczer medycyny, pracował w zawodzie od 1955 roku, to jest od ukończenia Liceum Felczerskiego w Kłodzku. W latach 1956-1957 pracował w Punkcie Felczerskim w Gładyszowie, w latach 1958-1959 w Przychodni Międzyzakładowej Rafinerii Nafty GLINIK oraz w Przychodni w Gorlicach ul. Hanki Sawickiej, obecnie ul Władysława Jagiełły. Od 23 lutego 1959 roku rozpoczął pracę w korzystającym z pomieszczeń w prywatnym domu Ośrodku Zdrowia w Moszczenicy, od 1975 roku również w Punkcie Lekarskim w Staszkówce. Opiekował się zdrowiem mieszkańców Moszczenicy, Staszkówki i Mszanki, licznymi mieszkańcami Turzy i Kwiatonowic. Zastępstwa w pracy rzucały go do licznych placówek na terenie obecnego Powiatu Gorlickiego (Kryg, Uście Gorlickie). Pracował również w Pogotowiu Ratunkowym.

Był organizatorem pierwszej placówki służby zdrowia w Moszczenicy w 1959 roku, animatorem budowy wiejskiego ośrodka zdrowia w Moszczenicy w 1968 roku, Przewodniczącym Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w latach 1968-1972. Budynek ośrodka został zbudowany przez mieszkańców Moszczenicy, przy pomocy Rady Powiatowej w Gorlicach. Brał udział w zorganizowaniu Punktu Lekarskiego w Staszkówce. Propagował nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej, krzewił oświatę zdrowotną.

Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w latach 1973 – 1976. Był radnym Gminy Moszczenica w latach: 1984 – 1992, 1998 – 2002. Przyczynił się do powrotu zlikwidowanej Gminy  Moszczenica.

11 marca 1984 roku założył Koło Pszczelarzy w Moszczenicy, był inicjatorem i organizatorem wykonania oraz poświęcenia sztandaru Koła Pszczelarzy, pierwszego powojennego sztandaru w Moszczenicy. Krzewił wiedzę pszczelarską i organizował szkolenia pszczelarzy, skutecznie zapraszał profesorów.  Był Prezesem Koła Pszczelarzy w Moszczenicy w latach 1984-1989, 1993-2005.

Był członkiem Komitetu Budowy Kościoła w Moszczenicy w latach 1984-1994.

Otrzymał odznaczenia:

–         Odznaka Honorowa PCK IV stopnia w 1983 roku,

–         Odznaka Honorowa  „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” w 1987 roku,

–         Złota Odznaka „Za zasługi dla województwa nowosądeckiego” w 1988 roku,

–         Srebrna Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego,

–         Medal z okazji XXV-lecia Karpackiego Związku Pszczelarskiego w Nowym Sączu w 2000 roku,

–         Odznaka Honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2000 roku (za zasługi dla pszczelarstwa) „Zasłużony dla Rolnictwa”.

W trudnych latach pięćdziesiątych XX wieku przyczynił się do organizowania systemu opieki zdrowotnej na wsi, pracował w bardzo ciężkich warunkach. Pracując latami niósł pomoc mieszkańcom wielu miejscowości Powiatu Gorlickiego, od Gładyszowa i Biecza po Gorlice,  Szalową,  Tuchów. Około pięćdziesiąt lat pracował zawodowo na terenie Gminy Moszczenica, cieszył się szacunkiem mieszkańców i poważaniem władz. Zajmował się apiterapią, rzeźbą,  stolarstwem. Posiadał kilkakrotnie wyróżnioną pasiekę. Był zanany z dyspozycyjności i trafnych diagnoz.

Pracował zawodowo w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w Rzepienniku Strzyżewskim i w Łużnej. Pracę zawodową zakończył w 2018 roku, w 84. rodziny.

W 2013 roku Postanowieniem z 8 lipca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł po ciężkiej chorobie 27 marca 2020 roku w domu rodzinnym w Moszczenicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *