Mobbing!

Art. 943. § 2 Kodeksu Pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Niezwykle istotne jest to, że aby uznać konkretną osobę za ofiarę mobbingu, muszą zaistnieć wszystkie czynniki jednocześnie, czyli: działania lub zachowania dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko niemu, działania lub zachowania są długotrwałe i uporczywe, działania lub zachowania polegają na nękaniu lub zastraszaniu, celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu; w efekcie prowadzonych działań u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, a także poczucie poniżenia czy ośmieszenia albo odizolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

Generalnie uważa się, że pracodawca odpowiada za to zjawisko, gdyż w Kodeksie Pracy zapisano, iż ma on obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Niestety, to na pracowniku leży obowiązek udowodnienia mobbingu. Zaleca się prowadzenie dzienniczka, zapisywanie świadków mobbingu, jakiekolwiek dokumentowanie, nawet nagrywanie rozmów (inna sprawa, czy Sąd uwzględni nagranie jako dowód), domaganie się pisemnych uwag i poleceń itd.

Pracownik musi przekonać Sąd (za pomocą dokumentacji czasu pracy, godzin przyjść i wyjść, kar, pominięć na liście nagrodzonych, nagrań własnych i z kamer przemysłowych, zeznań świadków), że doświadczył długotrwałego i uporczywego nękania lub zastraszania, które mogły wywołać lub wywołały u niego określone skutki, jak strach przed pójściem do pracy, spotkaniem z mobberem, bóle głowy, brzucha, bezsenność, kłopoty z koncentracją.

Przypadki mobbingu można zgłaszać (nawet anonimowo) do Państwowej Inspekcji Pracy.

O odszkodowanie za mobbing można się ubiegać nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Roszczenia przedawniają się po trzech latach. Informację o najwyższym odszkodowaniu za mobbing, jaką znalazłem w Internecie to 300 tysięcy złotych plus zwrot kosztów sądowych (17 tysięcy złotych). Sprawa o nierówne wynagrodzenie Polaka i cudzoziemca. Zwykle odszkodowania są dziesięciokrotnie niższe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *