Chaos

Narasta ilość zachorowań na SARS-Covid-2. Wojewoda Małopolski  zażądał od dyrekcji gorlickiego Szpitala wyznaczenia 10 % pracowników medycznych celem oddelegowania do przyszłego rezerwowego szpitala w Krakowie. Grozi to zamknięciem naszego powiatowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 

Retoryczne pytanie – czy Dyrektora wspiera samorząd powiatowy? A jeżeli tak, to w jaki sposób? 

Wg badań 10% lekarzy i pielęgniarek w Polsce po pandemii koronawirusa zamierza zrezygnować z zawodu lub wyjechać  za granicę. Nieubłaganie przybliżają się masowe uprawnienia emerytalne dla tych ogromnych  grup zawodowych. W całej Polsce. A w gorlickim Szpitalu największa grupa zatrudnionych pielęgniarek  to czas po oddaniu głównego budynku Szpitala w 1980 roku, absolwentek po pięciocioletnim Liceum Medycznym. Łatwo policzyć. 

O oczekiwaniach lekarzy nie piszę, nie byłbym obiektywny … 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *